ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2564
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
2 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ผ 1280 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
3 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
4 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
5 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
6 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล (บริเวณหนองทิว) หมู่ที่ ๒ บ้านทางข้าม ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราาฎร์ธานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
7 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0028 และ 416-52-0016 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
8 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง จ้างขุดลอกหนองน้ำ/ห้วย/คลอง/เหมือง (หารสาย) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
9 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
10 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
11 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2479 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
12 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6004 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
13 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
14 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อม/เปลี่ยนรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค ๔๗๑๙ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
15 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้างระบบประปาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
16 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
17 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบริการดูแลเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
18 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท 9226 กระบี่ ระยะไมล์ 24336 (เปลี่ยนแบตเตอร์รี่ จำนวน 2 ลูก) สำนักปลัด อบต.เกาะกลาง ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
19 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
20 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องทองน้อย (เบอร์ ๖) ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
21 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเครื่องเสียง(ชุดเล็ก) พร้อมติดตั้งตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
22 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างพานพุ่มดอกไม้โทนสีเหลืองตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
23 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
24 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเตรียมสถานที่ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ (พิธีทำบุญตักบาตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
25 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
26 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
27 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
28 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 42 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
29 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อเตาเผาขยะพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3  ธันวาคม 2564
30 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
31 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
32 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network (งานบริหารงานคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
33 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (งานบริหารงานคลัง) จำนวน ๑ เครื่อง  3  ธันวาคม 2564
34 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟพร้อมอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องบริเวณเกาะกลางถนนเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ และวงเวียนน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
35 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซม,เปลี่ยน และบำรุงรักษารถตู้พยาบาล หมายเลขทะเบียน กง-6541 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
36 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างติดตั้งผ้าม่านในห้องจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
37 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
38 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๖๕๘๒ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
39 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
40 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
41 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำดื่มชนิดถัง บรรจุน้ำ 20 ลิตรต่อถัง ประจำเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 40 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
42 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ซื้อจัดซื้อทรายหยาบ จำนวน 45 คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
43 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต.ควนทองและโรงเรียน ในเขตพื้นที่ อบต.ควนทอง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔(เพิ่มเติม)  3  ธันวาคม 2564
44 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2564 และช่วงปิดภาคเรียน  3  ธันวาคม 2564
45 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถดับเพลิง ทะเบียน บท-5688 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
46 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างดัดแปลง และปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจากระบบส่งสัญญาณ WIFI เป็นระบบเดินสายใยแก้วนำแสง ถนนสายชุมพร - ปากน้ำ (4001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
47 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำอีเมล์งานสารบรรณของเทศบาลตำบลสะพลี (sarabansapleecity.go.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
48 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
49 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามแนบ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
50 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
51 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนสายท่ายางร่วมใจ หมู่ที่ 6,7,11 ตำบลท่ายาง  3  ธันวาคม 2564
52 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3  ธันวาคม 2564
53 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
54 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
55 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข - 9259 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
56 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ กองช่าง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
57 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-54-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
58 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
59 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกุล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๘ (วัดสามัคคีชัย) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
60 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่พร้อมถ่ายน้ำมันเครื่อง รถตักหน้า - ขุดหลัง ทะเบียน ตค-226 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
61 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง  2  ธันวาคม 2564
62 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องปั๊มน้ำ3ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
63 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
64 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
65 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
66 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุจราจร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
67 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
68 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
69 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุใช้สำหรับรถเกลี่ยดิน ทะเบียน ตค ๑๓๗ ชุมพร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๐-๐๐๐๑) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
70 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 648 ประจวบคีรีขันธ์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
71 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๒๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
72 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ตู้ควบคุมไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
73 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านนายแผนเชื่อมต่อถนนสาย ๔๐๐๙ (ถ้ำพระ) หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก  2  ธันวาคม 2564
74 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุระบบ VHF/FM พร้อมอุปกรณ์ สำหรับใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
75 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างทำสติ๊กเกอร์ตัวเลขติดรถเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
76 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
77 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใข้ในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
78 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๔๗,๙๗๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
79 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียนบ้านจะรัง - รพช. ริมคลอง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก  2  ธันวาคม 2564
80 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
81 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใข้ในการปฏิบัติงานของ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
82 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านพระแอะ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
83 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมถนนสายซอยมวลชนพัฒนา 2 หมู่ที่ 5 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
84 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
85 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ hp หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0046 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
86 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ จ้างเครื่องจักรขุดดินปากท่อระบายน้ำล้นสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 (แผนงานพาณิชย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
87 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
88 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
89 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
90 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ จ้างยานพาหนะ รับ-ส่ง ประชาชนที่มีผล ATK เป็นบวกเพื่อเข้ารับการรักษาในวันที่ 27,28,29,30 พฤศจิกายน 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
91 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 65 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
92 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
93 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
94 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
95 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ HP รุ่น 6960) จำนวน 4 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
96 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำหมู่ที่ ๑ - ๕ ตำบลช้างให้ตก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
97 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาเช่าเต็นท์สำหรัการจัดการเลือกตั้งสมาชิก และนายก อบต.โคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
98 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
99 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
100 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
101 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
102 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาทำตรายางของกองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
103 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 (เดือนธันวาคม 2564- มกราคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
104 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร เช่าเหมาเต้นส์,โต๊ะ,เก้าอี้ ตามโครงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
105 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 350 มิลลิตร จำนวน 50 โหล ตามโครงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
106 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
107 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แบบ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  ธันวาคม 2564
108 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี แบบ 4 ประตู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  ธันวาคม 2564
109 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัดบันลือคชาวาสและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
110 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางเนียง (เอกศิลป์ ตันสกุล) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2  ธันวาคม 2564
111 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะลา - ตะโละปูรง กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 บ้านบือเจาะ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก  2  ธันวาคม 2564
112 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อฟิล์มกรองแสง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-2288 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
113 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (อุปกรณ์การตรวจเชื้อ ATK) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
114 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
115 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวิทยุสื่อสารมือถือ  2  ธันวาคม 2564
116 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดทำป้ายไวนิล  2  ธันวาคม 2564
117 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564  2  ธันวาคม 2564
118 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ุ 6 นิ้ว พร้อมก่อสร้างหอถังสูงทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 20 ลบ.ม.ซอยนางพร้อม-ท่าน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลควนทอง  2  ธันวาคม 2564
119 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยากำจัดวัชพืช จำนวน ๑๘ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
120 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ ตามโครงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดตามที่เทศบาลตำบลบางหมากกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  2  ธันวาคม 2564
121 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
122 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
123 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 7708 สฎ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
124 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
125 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
126 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี โครงการดำเนินการจัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  1  ธันวาคม 2564
127 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๔๗,๙๗๐ กล่อง  1  ธันวาคม 2564
128 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ แห่ง นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๑๘๓,๙๕๐ กล่อง  1  ธันวาคม 2564
129 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย  1  ธันวาคม 2564
130 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อกระสอบทราย แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
131 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
132 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.60002 จากสายวงทรัพย์ เชื่อมตำบลท่าแซะ หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลทรัพย์ กว้าง 5 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จ  1  ธันวาคม 2564
133 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อทรายหยาบ 16 คิว แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
134 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำตรายาง จำนวน ๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
135 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเช่าพื้นที่เว็ปไซต์ ต่ออายุโดเมนเนม ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภายใต้ www.kuanthong.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
136 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ๕ แรง รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
137 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสารอาหารแห้งเพื่อใช้ในการอุปโภค-บริโภค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
138 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างต่ออายุสัญญาการเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ อบต.โคกกลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
139 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
140 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ แห่ง นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๑๘๓,๙๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
141 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่อบต.สะพลี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.สะพลี ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
142 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
143 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
144 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
145 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.60002 จากสายชัยรัตน์พัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลทะเลทรัพย์ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพ  1  ธันวาคม 2564
146 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 82-9384 ครุภัณฑ์หมายเลข 011-63-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
147 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ผืน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร์ รายละเอียดตามแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
148 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ รายละเอียดตามแนบ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
149 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0121 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
150 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-8789 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
151 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
152 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างดัดแปลงและปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจากระบบส่งสัญญาณ WIFI เป็นระบบเดินสายใยแก้วนำแสง ถนนสายชุมพร - ปากน้ำ (4001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
153 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-0073 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
154 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
155 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีประจำกองการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (นายเดชา ทิพย์เกิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
156 องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือผู้มารับบริการในสำนักปลัด ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
157 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0062 และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 416-58-0051 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
158 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
159 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
160 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเคลื่อนย้ายขยะรวมกองในบ่อรองรับขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
161 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
162 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตร.ถ.13023 บ้านท่าตะเภา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีคัดเลือก  1  ธันวาคม 2564
163 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทั่วไปประจำกองช่าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (นายทันธวัฒน์ งามประดิษฐ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
164 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกักหรือกักกัน สำหรับผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
165 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (นางสุภาพร รอดสกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
166 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (นายบัณฑิต ศรีปาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
167 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (นายสมศักดิ์ แต้มจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
168 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ผู้ปฏิบัติงานฉุกเฉิน) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (นางสาววรัญญา ทิพย์สุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
169 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานชับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (นายชำนาญ สุมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
170 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(พนักงานชับรถกู้ชีพ) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (นายณัฐวุฒิ ลี้ยุทธานนทฺ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
171 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคลภายนอกปฏิบัติงานสำรวจแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (นายเฉลิมศักดิ์ นุ่นทิพย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
172 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
173 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมะลา - ตะโละปูรง กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 บ้านบือเจาะ ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  1  ธันวาคม 2564
174 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๙ ศูนย์ นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๔๗,๙๗๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
175 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ แห่ง นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี บรรจุกล่อง ตราโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๑๘๓,๙๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
176 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร จ้างต่อสัญญาณเว็บไซค์ สำหรับหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
177 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าขยะมูลฝอย ภายในตำบลพรุพี ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (นางสาวทัศลักษณ์ วิเชียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
178 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายบ้านวังซุม - วังหิน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองช้างแล่น พื้นที่รวม 5,382 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีคัดเลือก  1  ธันวาคม 2564
179 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตร.ถ.13008 บ้านหนองเสม็ด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีคัดเลือก  1  ธันวาคม 2564
180 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
181 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บ้านวังซุม - วังหิน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองช้างแล่น พื้นที่รวม 5,382 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  1  ธันวาคม 2564
182 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า จำนวน 19 รายการ ตามรายละเอียดแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
183 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียน ที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 ( ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 15 พฤษภาคม 2565 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
184 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.20x4.00 ม.ยินดีต้อนรับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ชิงถ้วยพระราชทานฯ จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
185 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานกิจการประปา จำนวน 63 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
186 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
187 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้ในสถานที่เอกเทศสำหรับแยกกักหรือกักกัน สำหรับผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (CI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
188 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อเครื่องสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  1  ธันวาคม 2564
 
จัดทำโดย : บริษัท เอสทีเอส ซีสเท็ม แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โทรศัพท์ : 077 - 600588 มือถือ : 086-470-4720 / Facebook : STSBBS / LINE ID : STSBBS / E-mail : sts-job@hotmail.com  administrator