ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2565
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
1 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการคัดแยกและเผาขยะทั่วไปในเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ ครั้งที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
2 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมประตูรั้วสแตนเลสหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
3 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ทำสติ๊กเกอร์ชื่อและตำแหน่งติดหน้าห้อง จำนวน 5 รายการ  27  กรกฎาคม 2565
4 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
5 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
6 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
7 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี สารส้มและคลอรีนน้ำ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  27  กรกฎาคม 2565
8 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
9 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบโครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๕ เล่ม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
10 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน ๘๑-๒๙๓๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
11 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
12 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาจัดทำภัตตาหารเช้าสำหรับพระภิกษุสงฆ์ และอาหารเช้าพร้อมเครื่องดื่มสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
13 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างจัดทำป้ายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
14 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
15 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
16 เทศบาลตำบลทุ่งยาว ภาคใต้ ตรัง จ้างเปลี่ยนแปลงพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
17 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
18 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ 90 ล้านต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
19 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
20 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮเพื่อปรับพื้นที่และขุดบ่อพักน้ำบริเวณที่จะเจาะบ่อบาดาล ต.ศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
21 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
22 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุถังขยะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
23 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
24 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
25 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
26 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายนางฝ๊ะ สิงคาระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
27 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร เหมาจัดเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟนสำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565  26  กรกฎาคม 2565
28 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
29 องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
30 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
31 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อจัดภูมิทัศน์ริมถนนเส้นทางสู่สนามการแข่งขันกีฬาเยาวชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
32 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างจ้างเหมาถมดินพร้อมปรับพื้นที่เพื่อจัดภูมิทัศน์รินถนนเส้นทางสู่สนามการแข่งขันกีฬาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
33 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
34 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
35 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างติดตั้งระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านบางน้ำใส หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
36 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขุดเจาะบ่อลบาดาลบ้านควนศรีสงคราม หมู่ที่ ๔ (จุดที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
37 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการทำโครงการส่งเสริมอาชีพการฝึกอบรมทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
38 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี คนว่างงาน และผู้สูงอายุ จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
39 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ ในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
40 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
41 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
42 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
43 เทศบาลตำบลช้างขวา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
44 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดสถานที่ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
45 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเอกชนกำจัดขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
46 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 3 ศูนย์ และ โรงเรียนสังกัด สพฐ.เขตเทศบาลตำบลบางหมาก จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
47 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็งสำหรับการจัดการแข่งชันกีฬาพรุพี-ควนศรีเกมส์ ประจำปี 2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
48 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 10 รายการ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพรุพี-ควนศรีเกมส์ ประจำปี 2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
49 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนพรุพีพิทยาคม โครงการแข่งขันกีฬาพรุพี-ควนศรีเกมส์ ประจำปี 2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
50 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์(สุนัขและแมว) รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
51 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
52 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
53 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
54 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขยะและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕(จ้างเหมาเป็นรายบุคคล) จำนวน ๑ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
55 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.เกาะศรีบอยาประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
56 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองสำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 420-62-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
57 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าข้างทางสายทุ่งใหญ่ - เล็ดตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
58 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง วัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานช้าง จำนวน ๑๗ รายการ  25  กรกฎาคม 2565
59 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่านางพรหม จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
60 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
61 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับใช้ในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
62 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาขยายเขตท่อเมนระบบประปา ระยะทาง ๒๙๐ เมตร หมู่ที่ ๔ บ้านวัดใหม่ไทรงาม ลูกที่ ๑ บริเวณถนนสายวัดใหม่ - วัดเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
63 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
64 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
65 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินคลุก จำนวน ๘๖๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
66 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมกุญแจประตูห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
67 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
68 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่มขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 66โหลๆละ 60 บาท ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ื 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
69 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
70 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
71 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเรือยาว 32 ฝีพายหมายเลขครุภัณฑ์ 014-57-0002 จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
72 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ หย.420-49-005 ที่อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
73 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชั้นวางแฟ้มขนาด 20 ช่อง จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
74 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
75 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
76 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อและรถลากพ่วง ทำการขนย้ายวัสดุขุดรื้อ (Milling) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
77 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
78 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างจ้างเหมาตีเส้นจราจร บริเวณที่ทำการ อบต.ควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
79 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA) จำนวน ๓ เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
80 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อขอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA) จำนวน 3 เครื่อง ของสำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
81 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
82 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
83 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
84 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
85 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
86 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ผู้ด้อยโอกาสในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
87 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ-2451 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
88 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29  กรกฎาคม 2565
89 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านใหม่ ซอย 2 ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  กรกฎาคม 2565
90 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายหรัน หมู่ที่ 9  26  กรกฎาคม 2565
91 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  26  กรกฎาคม 2565
92 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน  27  กรกฎาคม 2565
93 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร โครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์และฝากขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.20 เมตร จำนวน 1 หลัง  26  กรกฎาคม 2565
94 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเชี่ยวจุดบ้านนางสมศรี-บ้านนายวิศิษศักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  26  กรกฎาคม 2565
95 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายบ้านนายฝีหรีน เหมพิทักษ์ ระยะที่ 3 หมู่ที่ 4  27  กรกฎาคม 2565
96 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี โครงการถนนลาดยางเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย รพช.ตูเวาะ ? ริมคลองบือเจาะ หมู่ที่ 3 (ช่วง กม. 0 + 128 ? กม. 0 + 766) ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  27  กรกฎาคม 2565
97 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดจ้างเหมาทำป้ายบอร์ดทำเนียบ  26  กรกฎาคม 2565
98 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ซ่อมแซมถนนภายในตำบล)  26  กรกฎาคม 2565
99 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)  26  กรกฎาคม 2565
100 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดจ้างเหมาประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ ลงนามถวายพระพร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  26  กรกฎาคม 2565
101 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร อาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที่ 1/2565 (เพิ่มเติม)  26  กรกฎาคม 2565
102 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงแผ่นดิน-บ้านนาวี  27  กรกฎาคม 2565
103 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาสะพานร้อยเมตร หมู่ที่ ๑๐ ขนาดความยาว ๓,๐๓๗ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล  27  กรกฎาคม 2565
104 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ โครงการขุดสระน้ำ พร้อมปูแผ่น HDPE ระบบประปาคลองหว้าโทน หมู่ที่ 6  26  กรกฎาคม 2565
105 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี อาหารกลางวัน  26  กรกฎาคม 2565
106 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
107 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
108 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
109 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
110 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนไทรงาม ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
111 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบุคคลประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอเตี้ย ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
112 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบุคคลประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางหมาก ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
113 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในกิจกรรมตามโครงการอย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
114 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในกิจกรรมตามโครงการปฐมวัยปลอดภัยไว้ก่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
115 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
116 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2364 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ 005-60-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
117 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหงษ์ อบต.ทุ่งคา ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 22 วันทำการ จำนวนนักเรียน 24 คน คนละ 21 บาท เป็นเงิน 11,088.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
118 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
119 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕  22  กรกฎาคม 2565
120 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุขาภิบาล ๑๐ (ซอยวัดวังไผ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  กรกฎาคม 2565
121 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุขาภิบาล ๘/๒ (เลียบคลองชุมพร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  กรกฎาคม 2565
122 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  กรกฎาคม 2565
123 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
124 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล - ขนาด 3x4เมตร จำนวน 3 ป้าย- ขนาด 2x3 จำนวน 2 ป้าย- ขนาด 39 x 419 เซนติเมตร พร้อมกรอบไม้ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
125 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาขุดวางท่อประปา หมู่ที่ ๓ (บริเวณหลักสิบสี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
126 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างรถแบ็คโฮขุดลอกทรายบริเวณจุดรับน้ำ(ฝายไพรสวรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
127 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อม วัสดุคอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
128 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
129 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
130 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
131 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
132 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
133 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
134 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
135 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๖๐๐๐๒ จากสายชัยรัตน์พัฒนา หมู่ที่ ๕ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดช  27  กรกฎาคม 2565
136 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจันทร์เจริญ (ศาลาหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๒๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่เทศบาลกำหนด พร้อ  27  กรกฎาคม 2565
137 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ภักดี ซอย ๓ (หมู่ที่ ๖) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่เทศบาลกำหนด พร้อมปักป้า  27  กรกฎาคม 2565
138 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอินทนิลงามฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  กรกฎาคม 2565
139 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายสำราญ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  กรกฎาคม 2565
140 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาตก (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  กรกฎาคม 2565
141 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนายณัฐพร เครือเอม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  กรกฎาคม 2565
142 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  กรกฎาคม 2565
143 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างจ้่างเหมาปรับปรุงป้ายแนวเขตเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง และจัดทำป้ายจุดเช็คอินเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
144 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิล - ขนาด 3x4เมตร จำนวน 3 ป้าย- ขนาด 2x3 จำนวน 2 ป้าย- ขนาด 39 x 419 เซนติเมตร พร้อมกรอบไม้ จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
145 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
146 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสายใหม่ หมู่ที่ 5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  กรกฎาคม 2565
147 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหนองควายเน่า - วังม่วง หมู่ที่ 4,13,7,12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  กรกฎาคม 2565
148 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร จ้างบำรุงรักษารถบรรทุกขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๖๗๐ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
149 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ(รถทัวร์) เพื่อดำเนินการตามโครงการอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานของแม่บ้านสตรี เสริมสร้างความมั่งคงแก่สังคมและครอบครัวในพื้นที่ตำบลผดุงมาตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
150 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาสำรวจจำนวนสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
151 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๑๒๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
152 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมโครงไม้ขนาด ๓๓ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
153 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
154 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดทำแผนพัฒนา อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
155 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
156 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาขุดวางท่อประปา หมู่ที่ ๓ (บริเวณหลักสิบสี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
157 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเปลี่ยนยางนอกรถยนต์กองช่าง หมายเลขทะเบียน บบ ๒๐๙๓ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
158 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อสารส้มขุ่นก้อน จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
159 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
160 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างรถแบ็คโฮขุดลอกทรายบริเวณจุดรับน้ำ(ฝายไพรสวรรค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
161 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างรถแบ็คโฮขุดลอกตะกอนทรายและวางถุงทรายขนาดใหญ่ บริเวณฝายคลองห้วยสอ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
162 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างทำความสะอาดผ้าเวสลุค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
163 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดประเมินพัฒนาการ ชั้นวางของเล่น และของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
164 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุทางการแพทย์ตามโครงการก่อนวัยเรียนฟันดี ยิ้มสวย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
165 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างงานติดตั้งกันสาด รพ.สต.บ้านปลายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
166 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
167 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคัดเลือกพร้อมเกลี่ยตกแต่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
168 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยตาเขียว หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
169 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
170 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
171 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๑ รายการ ในโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
172 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาทำป้ายตัวอักษรพลาสวู้ด ๑๐ มิลลิเมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
173 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างบำรุงรักษาแลุะซ่อมแซมเปลี่ยนชุดโครงคอล์ยร้อน เครื่องปรับอาการ ขนาด ๓๒,๐๐๐ BTU พร้อมอัดน้ำยาใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
174 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านตะโละใส ตำบลปากน้ำ โดยวิธีคัดเลือก  27  กรกฎาคม 2565
175 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7380 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
176 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
177 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
178 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
179 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาสาธารณะประโยชน์ในวันสำคัญ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
180 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อพร้อมบริการเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น หมายเลขทะเบียน กค3308พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
181 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมตอกตาไก่ ขนาด 150 x 200 ซม. โครงการฝึกอกบรมการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว จำนวน 1ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
182 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี คนว่างงานและผู้สูงอายุ(ฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว) ประจำปีงบปีประมาณ 2565 จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
183 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พังงา (พ่นสีซ้ายขวา จำนวน 3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
184 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4115พังงา (ซ่อมปะผุตัวถัง จำนวน 6 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
185 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
186 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด/งานทะเบียนราษฎร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
187 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำฉากกั้นอะคริลิคใส ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กองคลังเทศบาลตำบลช้างซ้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
188 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
189 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการเช่าพื้นที่เว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนมของเทศบาลตำบลกรูด (www.krut.go.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
190 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลกรูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
191 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
192 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บธ 4841พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
193 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาและระบบไฟฟ้าตู้ควบคุมปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
194 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดพระบรมราชปณิธานฯ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
195 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัตถุดิบ (อาหารแห้ง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลคำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
196 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
197 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอาหารกลางวัน (อาหารสด)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
198 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาจัดตบแต่งเวทีสถานที่ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
199 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ (สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
200 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
201 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อโซ่บาร์เครื่องเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
202 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๐-๕๗๗๓ รน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
203 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
204 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
205 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการและปราบปรามยาเสพติด เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
206 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้ออุปกรณ์ โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
207 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
208 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลอ่าวขนอมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
209 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
210 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
211 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ แผนงานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
212 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อชุดกีฬา จำนวน ๕ รายการ เนื่องในโครงการแข่งขันกีฬารัฐ-ราษฎร์ ร่วมต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ทต.ทรายขาวเกมส์ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
213 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
214 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
215 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
216 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
217 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
218 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อแบตเตอร์รี่ จำนวน ๕ ลูก และขั้วแบตเตอร์รี่ จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
219 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง กค-2557 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
220 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
221 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(คนงานประจำรถขยะ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
222 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
223 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างเปลี่ยนกระจกมองข้าง รถหกล้อดั๊ม ทะเบียน 80-3709 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
224 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถยนต์ 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 3338 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
225 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
226 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
227 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองช่าง จำนวน 3 รายการ  26  กรกฎาคม 2565
228 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
229 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า กระเช้ายกได้ไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  กรกฎาคม 2565
230 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
231 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
232 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างจัดประดับตกแต่งดอกไม้และพานดอกไม้สด สถานที่ งานรัฐพิธี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
233 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก เดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
234 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมปลูกป่าและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
235 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมปลูกป่าและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
236 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาประุกอบอาหารว่าง และจัดดอกไม้ เพื่อใช้ในกิจกรรมปลูกป่าและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
237 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาเช่าเวที เครื่องเสียง และโต๊ะหมู่บูชา เพื่อใช้ในกิจกรรมปลูกป่าและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ โดยวิธีเฉพาะเ  25  กรกฎาคม 2565
238 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
239 สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก ภาคใต้ ชุมพร ซื้อซื้อน้ำดื่มสำนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
240 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
241 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง ซื้อต้นดาวเรือง จำนวน 50 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
242 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาจัดทำป้ายอะครีลิค จำนวน 2 ป้าย (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
243 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
244 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
245 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
246 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กลค-๒๖๖ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
247 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
248 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6969 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
249 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลข กทล 154 ตราด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
250 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระบะบรรทุก(แบบยกได้) หมายเลขทะเบียน 80-4574 ตราด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
251 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทรัพย์สถิตย์ หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
252 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวรรณบุตร หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
253 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
254 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
255 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาสายหน้าโรงเรียนบ้านท่าเชียด - ทุ่งไร่กล้วย หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
256 เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการขยายเขตประปา สายหอประชุม-คลองใหญ่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
257 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อเครื่องขยายเสียงแบบล้อลาก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนด้านสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
258 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
259 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
260 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
261 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
262 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
263 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
264 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็งแช่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
265 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาวงดุริยางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
266 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
267 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
268 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างจ้างเหมาการแสดงดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
269 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างจ้างซักผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
270 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
271 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
272 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อจัดซื้อต้นไม้,ไม้ดอกและไม้ประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
273 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างสติกเกอร์พร้อมฟิวเจอร์บอร์ด ป้ายมอบ ขนาด 4090 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
274 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0167 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
275 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างทำไวนิล จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
276 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียนกค 1421 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
277 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
278 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
279 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเก้าอี้บุนวม จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
280 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
281 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 23 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
282 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการวงโยธวาทิต จำนวน 1 วง โครงการแข่งขันกีฬาพรุพี-ควนศรีเกมส์ ประจำปี 2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
283 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมกีฬาและแข่งขันสำหรับเด็กและเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลพรุพี (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
284 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 แผ่น (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
285 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บว 5551 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
286 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างติดตั้งแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง และโลโก้ ของรถยนต์กู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
287 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง 416-50-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
288 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
289 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจ้างเหมาจัดทำบัตรเก็บค่าธรรมเนียมรถเข้า - ออกของท่าเทียบเรือประมง(ท่าเทียบเรือร่องน้ำคลองวาฬ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
290 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายางของท่าเทียบเรือประมง (ท่าเทียบเรือร่องน้ำคลองวาฬ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
291 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
292 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะหมายเลขทะเบียน 81-3735 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
293 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ตั้งแต่ ซอยเทศบาล 12 (เชอร์รี่) - ซอยเทศบาล 14 (สุขาภิบาล 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  กรกฎาคม 2565
294 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าและขยายถนน คสล. บริเวณหน้าศูนย์วิจัยฯ - ซุ้มประตูทางเข้าหน้าวัดคลองวาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  กรกฎาคม 2565
295 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง)  27  กรกฎาคม 2565
296 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ศพด.อบต.บางงอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
297 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ (กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
298 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อทรายสำหรับการปรับปรุงอาคารและสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกอตง (บ้านราษฎรหวงแหน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
299 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กตล 786 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
300 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
301 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวามค่าติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
302 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
303 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ซ่อมแซมถนนภายในตำบล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
304 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดจ้างเหมาทำป้ายบอร์ดทำเนียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
305 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมแนวท่อประปาฝายห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
306 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดิื่มและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
307 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการเต้นท์ เก้าอี้ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลศาลาด่าน(ศาลาด่านเกมส์) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
308 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานไทร - บ่อขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน ระยะทาง 270 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,620 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีปร  26  กรกฎาคม 2565
309 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
310 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
311 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
312 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน เหล็ก ๔ ฟุต และเก้าอี้ทำงาน) จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
313 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน เหล็ก ๔ ฟุต และเก้าอี้ทำงาน) จำนวน ๒ รายการ (งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
314 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำ ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ - บ้านเขาชัยสน (ช่วงที่ ๑) บริเวณหน้าบ่อน้ำร้อน และ (ช่วงที่ ๒) บริเวณแยกถ้ำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
315 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาเพื่อดำเนินการเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าขององค์การบริส่วนตำบลเขาชัยสน หมายเลขทะเบียน 80-5994 พัทลุง จำนวน 2 เส้น คู้หน้า เนื่องจากเกิดการสึกหรอ อาจเกิดอันตรายต่อการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
316 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาเพื่อดำเนินการนำรถขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 80-6539 พัทลุง เข้าซ่อมแซม สายเกียร์ หม้อพักน้ำ และรายการอื่นๆ เนื่องจากชำรุดใช้งานไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
317 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บดอัดแน่นสายดอนซอ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปลิง (๒ ช่วงระยะ) ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  กรกฎาคม 2565
318 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ประตูอาคารสำนักงาน ๑ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
319 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
320 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที่ 1/2565 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
321 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
322 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของศาสนาอิสลาม (กิจกรรมกวนอาซูรอ) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
323 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
324 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
325 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อโต๊ะเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
326 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
327 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง (รถพ่วงข้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
328 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลยางค้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
329 จ้างโครงการ Smart Classroom ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางค้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
330 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
331 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งเพื่อบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
332 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กต.2915 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
333 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มอสม.และส.อบต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
334 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
335 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
336 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
337 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง ซื้อตู้ลำโพงอเนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
338 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
339 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
340 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อล้อวัดระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
341 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อโปรแกรมพิมพ์พร้อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
342 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการป้ายไวนีลวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
343 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
344 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าประปา หมู่ที่ 3 บ้านบางเบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
345 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 8729 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
346 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
347 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
348 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาพร้อมถ้วยรางวัล จำนวน 19 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำมะลังเกมส์ ประจำปี 2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
349 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาเรือ จำนวน ๒ ลำ ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
350 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเหมารถยนต์ขนส่งพันธุ์กุ้ง ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
351 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อพันธุ์ไม้ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
352 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
353 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลใช้ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
354 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
355 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
356 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
357 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
358 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อกระจกใส ขนาด ๘๐ x ๑๕๐ ซม. หนา ๘ มิล จำนวน ๑ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
359 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
360 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสะพานสำนัก หมู่ที่ 4 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
361 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวนหน้าอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
362 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสะท้อน หมู่ที่ 7 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
363 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญพร ซอย 2 หมู่ที่ 9 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
364 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางของถนนภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
365 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ จำนวน 4 ตัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
366 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาทำป้ายไวนิลยินดีต้อนรับนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พัทลุงเกมส์ ครั้งที่ 37 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
367 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเชิญชวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่และผู้ติดตามร่วมการแข่งขันกีฬา พัทลุงเกมส์ ครั้งที่ 37 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ เสกักเกมส์ ครั้งที่ 4 ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
368 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมัสยิด-พรุเตย หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  กรกฎาคม 2565
369 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งใสมัน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  กรกฎาคม 2565
370 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดดรถภายในสำนักงาน อบต.หน้าเขา หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  กรกฎาคม 2565
371 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงทีี่ (หมู่ที่ 5) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  กรกฎาคม 2565
372 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ (หมู่ที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  กรกฎาคม 2565
373 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชวน-คลองทัมมัง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  26  กรกฎาคม 2565
374 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายต้นพงษ์-ทุ่งใสมัน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  กรกฎาคม 2565
375 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
376 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา เหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนนสาย ๔๑๑๘ ทับปุด-พนม ต.โคกเจริญ  26  กรกฎาคม 2565
377 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
378 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
379 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในกิจการประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
380 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
381 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างบริการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ปีงบประมาณ 2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
382 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
383 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
384 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (หลอดไฟดาวไลท์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
385 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ผงเคมีดับเพลิงพร้อมบรรจุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
386 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
387 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฏ.ถ.๑๓๓-๒๐ สายวัดกันหลา(สายรอบวัดกันหลา) หมู่ที่ ๒ บ้านกันหลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
388 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สฎ.ถ.๑๓๓-๒๔ สายบ้านนายผ่อง-คลองหินปวน (ซอยต้นมะเดื่อ) หมู่ที่ ๖ บ้านปลายคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
389 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สฎ.ถ.๑๓๓-๑๘ สายเสืออูม-แม่น้ำตาปี (ซอยบ้านเสืออูม-ถนนสายสุขาภิบาลย่านดินแดง) หมู่ที่ ๑ บ้านโคกมะม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
390 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่๑ บ้านขุนราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
391 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดหาวัสดุคัดเลือก (หินผุดำ) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน บ้านสามแยกอินทรีย์ทอง ซอยเขาวงบน หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
392 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
393 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
394 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
395 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
396 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ทำป้ายไวนิลกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ  25  กรกฎาคม 2565
397 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
398 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.บางแก้ว และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
399 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ฯ รัชกาลที่ 10 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
400 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
401 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. บางแก้ว และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
402 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาซักผ้าสีที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.บางแก้วและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
403 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดของ อบต.คลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
404 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเปลี่ยนถังกรองสนิมเหล็ก ประปาสถานีคลองไทร หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
405 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.ถนนสายซอยรุ่งเรือง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
406 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนนายเบิ้ม-ฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  27  กรกฎาคม 2565
407 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
408 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมานักการภารโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
409 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาคนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
410 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาคนสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
411 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ (HIV) ในกลุ่มเด็กและเยาวชน จำนวน ๑ ป้ายขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
412 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ผู้ด้อยโอกาสในตำบลไม้ฝาด ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย ขนาด ๑.๐x๒.๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
413 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
414 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้สำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
415 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยางมะตอยสำเร็จรูป (Pre Mixed) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
416 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อชดเชยให้นักเรียนประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
417 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
418 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ(กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
419 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
420 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑๖ รายการ (กองช่าง)  25  กรกฎาคม 2565
421 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน ตรายาง ชื่อ ตำแหน่ง จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
422 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
423 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองช่าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
424 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
425 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานสาธารณสุข สำนักปลัด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
426 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง งานป้องกันฯ สำนักปลัด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
427 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลางของสำนักปลัด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
428 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้กับรถส่วนกลาง ของกองคลัง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
429 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ฯ บริเวณลานแทรกเตอร์พระราชทาน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
430 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
431 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเตรียมสถานที่ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
432 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเครื่องเสียงชุดเล็กพร้อมติดตั้ง ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
433 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
434 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
435 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำสปอตโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดโครงการตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
436 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
437 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อผ้าขาวสำหรับผูกประดับ โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกานสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
438 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๒๓๕ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
439 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมรื้อถอนพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายอิสระ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
440 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมรื้อถอนพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายวันแม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
441 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมรื้อถอนพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายนาแม่น้ำ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
442 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมรื้อถอนพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายนางไร หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
443 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
444 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
445 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
446 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๗/๘ (ข้างที่ดินนางแสวง โกณฑา ถึง ที่ดินนายจรัญ ขุนบุญจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
447 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๓/๓ (ข้างที่ดิน ร.ต.ท.สมยศ กำบัง ถึงที่ดิน นายสุคนธ์ แก้วทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
448 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อยางรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
449 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
450 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดทำป้ายไวนิล และโฟมบอร์ดการ์ตูนตัวละครวรรณคดีไทยโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาการ กิจกรรมวันภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  27  กรกฎาคม 2565
451 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษต่อเนื่องค่าน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอย (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26  กรกฎาคม 2565
452 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งวดที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับโรงเรียนวัดหนองเสม็ดและโรงเรียนวัดสุวรรณมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
453 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งวดที่ ๒/๒๕๖๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลหนองเสม็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
454 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
455 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมไหล่ทางโดยการป้องกันตลิ่งริมถนนคอนกรีตสายชลประทาน - ท่าวัง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กรกฎาคม 2565
456 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการบริหารส่วนตำบลเขาทอง ท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน (ท่าเรือใหม่) และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ประมงเดิม) ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กรกฎาคม 2565
457 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยณรงค์อุทิศ หมู่ที่6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กรกฎาคม 2565
458 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นลวน (หมู่ที่7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กรกฎาคม 2565
459 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาเต๊ะ - แม่น้ำสายบุรี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.10 เมตร พื้นที่่ผิวจราจรไ่ม่น้อยกว่าหรือ 725 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  25  กรกฎาคม 2565
460 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าจ้างเหมาจัดซุ้มนิทรรศการ โครงการมหกรรมวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ตำบลสาวอ ประจำปี 2565  25  กรกฎาคม 2565
461 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  25  กรกฎาคม 2565
462 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  25  กรกฎาคม 2565
463 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หมู่ที่ 3 บ้านเกาะจำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25  กรกฎาคม 2565
464 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อวัตถุดิบ-ชุดสาธิต โครงการอบรมกลุ่มอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมอบรมการทำไม้กวาดดอกหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
465 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างจ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ. 2565) พัทลุงเกมส์ จำนวน 9 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
466 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
467 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
468 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
469 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
470 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ถุงทรายขนาดใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
471 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ถนนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
472 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉิน)ของ อบต.รือเสาะออก จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
473 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
474 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ป้าย ตามโครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเราฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
475 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ ตามโครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
476 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อน้ำดื่มขนาด 350มล. จำนวน 40 แพค ตามโครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา ฯ  25  กรกฎาคม 2565
477 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
478 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมบำรุงปั๊มน้ำ , ห้องล้างจานด้าน บน-ล่าง และห้องน้ำหญิงด้านล่าง เทศบาลตำบล ช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
479 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
480 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้า บขส.หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
481 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายงวงช้าง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
482 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
483 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม ทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๕๕ ๖๒ ๐๐๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
484 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาก๊าซหุงต้ม LPG โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
485 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อถังพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
486 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
487 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
488 จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
489 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ่จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
490 เทศบาลตำบลควนกลาง ภาคใต้ กระบี่ จ้างอัดผงเคมีดับเพลิงและน้ำยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
491 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 158 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
492 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
493 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
494 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างตรวจเช็คและซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์กระบะ กข 5051 พังงา เลขครุภัณฑ์ 001-50-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
495 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างตรวจเช็คและซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
496 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมระบบเบรกรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 3852 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
497 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ (เสื้อปั๊มน้ำ) รถบรรทุกน้ำดับเพลิง บฉ 2200 พังงา เลขครุภัณฑ์ 002-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
498 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-50-0001 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
499 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 485 62 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
500 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ กองการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
501 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
502 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬายาเสพติด ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
503 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
504 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องไทยธรรมและผ้าไตรและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
505 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี เช่าเต็นท์โดม, ที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ประกอบพิธีทางศาสนาและผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 4 รายการ  25  กรกฎาคม 2565
506 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดดอกไม้และตกแต่งสถานที่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
507 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
508 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
509 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
510 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อจัดซื้อวัสดุในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
511 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้อายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
512 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
513 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
514 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
515 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุและอปกรณ์ในโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฎิกูลและน้ำเสีย ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
516 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
517 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้ออุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็ก อายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
518 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-3380 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 005-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
519 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างทำสติ๊กเกอร์พิมพ์ลาย ห้ามบุกรุกที่ดินสาธารณประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
520 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
521 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุปรุงอาหารในการประกอบอาหารกลางวัน เดือนสิงหาคม 2565 ของ ศพด.บ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
522 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวัน เดือนสิงหาคม 2565 ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
523 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
524 องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาไมโครโฟนตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
525 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านจะรัง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
526 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านจะรัง หมู่ที่ 7 ตำบลจะรัง อำเภอยะหรื่ง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
527 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดจ้างเหมาประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ ลงนามถวายพระพร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
528 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
529 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อน้ำ น้ำแข็ง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลศาลาด่าน (ศาลาด่านเกมส์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
530 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารสูจิบัตรตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำตำบลศาลาด่าน (ศาลาด่านเกมส์) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
531 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลศาลาด่าน (ศาลาด่านเกมส์) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
532 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลศาลาด่าน(ศาลาด่านเกมส์) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
533 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างจัดเตรียมสนามทำการแข่งขันทุกชนิดกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลศาลาด่าน(ศาลาด่านเกมส์) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
534 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
535 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุนหมู่บ้าน จำนวน ๒๘๐ ลิตร และน้ำมันเครื่องทูที ให้กับหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๔ หมู่ละ ๑ กระป๋อง ตามโครงการเขาชัยสนสดใส ร่วมใจพัฒนาเทิดพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
536 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาซ่อมแซมคอสะพาน สายชลประทาน - บ้านครูไสว หมู่ที่ ๕ โดยการขุดรื้อพื้นทางเดิมเพื่อเทคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมถมดินซ่อมแซมไหล่ทาง ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.เขาชัยสน เลขที่ ๓๔/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจา  21  กรกฎาคม 2565
537 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อวงกบประตูและบานประตูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
538 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ พื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
539 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก หน้าสำนักงานอบต.ตะบิ้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
540 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๙๑๓๒ ตรัง เข้ารับการตรวจเช็คสภาพและจ้างซ่อมบำรุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
541 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
542 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๓-๐๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
543 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อน้ำมันเบนซิน จำนวน ๓๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
544 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
545 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
546 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) เลขทะเบียน บน 1471 ชุมพร หมายเลขครุภัณฑ์ 002-52-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
547 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยถุน - ท่าเฟือง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
548 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก) กองช่าง จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
549 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4795 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
550 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างทำป้ายโฟมบอร์ด ศจพ.องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
551 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
552 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุประปา จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
553 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
554 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อตู้หนังสือวางเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
555 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
556 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
557 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางทะเบียนยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กน 572 กระบี่ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
558 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุหินใหญ่และท่อทาง ถนนสายนาทะเล สองสลึง หมู่ 7 บ้านบางจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
559 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
560 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
561 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างปะยางรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค.506 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
562 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ 011-57-0001 เลขทะเบียน บจ 4640 สตูล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
563 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง (ไป-กลับ) ไม่เกิน 45 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
564 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๓ - ๕ ปี) (ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
565 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง ซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (๓ - ๕ ปี) (ค่าหนังสือเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
566 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมายานพาหนะ (รถตู้) จำนวน 4 คัน ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อบต.สะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
568 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
569 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จ้างป้ายไวนิล ขนาด ๔.๐๐ x ๙.๐๐ เมตร ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
570 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สฎ.ถ.๑๓๓-๓๐ สายศาลาประชุมหมู่บ้าน (ซอยประปา) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกตะไคร้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
571 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายระโนดล่าง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
572 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองสระ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๓ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
573 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มร่างข้อบัญญํติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
574 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
575 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
576 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
577 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
578 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดกีฬา และอุปกรณ์แข่งขัน (โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นหรือจัดร่วมกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
579 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
580 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ พระบามสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
581 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผฉ ๑๕๐๘ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
582 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
583 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
584 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องแต่งพุ่มไม้) จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
585 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบสายสะพาย) จำนวน 1 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
586 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการก่อสร้างรั้ว อบต.น้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
587 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
588 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นและขุดลอกคลองห้วยตาทึม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
589 องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
590 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อยางรถยนต์ (รถตู้หมายเลขทะเบียน นข ๑๘๕๖ สุราษฎร์ธานี) รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
591 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
592 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา ถนนสายบวรรัฐ สองข้างทาง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25  กรกฎาคม 2565
593 องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตำบลจากบ้านนายไพโรจน์ ตะปินา - สวนนางเพ็ญนี อินทร์สุวรรณ (ช่วงที่ 2) (สายตำบล) หมู่ที่ 1 ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธาน  22  กรกฎาคม 2565
594 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อยาและเวชภัณฑ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
595 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
596 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
597 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
598 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
599 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
600 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในนา - มะเดื่อหวาน พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง หมู่ที่ 4 บ้านวกตุ่ม (ชุมชนที่ 1) ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22  กรกฎาคม 2565
601 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  22  กรกฎาคม 2565
602 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดจ้างทำตรายาง(กองคลัง)  22  กรกฎาคม 2565
603 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาโครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านควน ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  22  กรกฎาคม 2565
604 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
605 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
606 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
607 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
608 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
609 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
610 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
611 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขัน - หนองเสม็ด หมู่ที่ 3,4 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
612 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าค่าย - นายอดทอง หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
613 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองโหมรง - ใสหญ้าคา หมู่ที่ 6, 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
614 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเสม็ด - หลังค่าย หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
615 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายโคกยาง - ไสหาร หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
616 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงซอยบรรเทา 3/7(ซอยป้าเยาว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
617 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงซอยบรรเทา 3/6 (ซอยจ่าวี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
618 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงซอยบรรเทา 3/5(ซอยบ้านนายชิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
619 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาวง หมู่ที่ 4 บ้านเตรียม ตำบลคุระ กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 122 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 488 ตารางเมตร) พร้อมไหล่ทางสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 18.30 ลูกบาศก์เมตร) องค์การบ  21  กรกฎาคม 2565
620 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายแสงทอง ถึงสายพระอร่าม หมู่ที่ 7 บ้านบางซอย ตำบลคุระ กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 122 เมตร (หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 610 ตารางเมตร) พร้อมไหล่ทางสองข้างกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร (หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 18.30 ลูกบาศก  21  กรกฎาคม 2565
621 องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำหรับจอดรถบรรทุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
622 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ ตามโครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเทิดไท้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโ  22  กรกฎาคม 2565
623 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการตามโครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเทิดไท้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงค  22  กรกฎาคม 2565
624 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อต้นทองอุไร จำนวน 900 ต้น ตามโครงการจิตอาสาถนนสวยด้วยมือเรา เทิดไท้เฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
625 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-55-0113 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
626 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
627 เทศบาลตำบลช้างซ้าย ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อค่าอุปกรณ์ในการฝึกอบรม(วัสดุดับเพลิง) โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(หลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
628 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
629 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กค 7420 พัทลุง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
630 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
631 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
632 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
633 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างทำตรายาง (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
634 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
635 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
636 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TN-KONICA-๒๑๕-๐๐๑ จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
637 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
638 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
639 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และอื่นๆ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
640 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ฉีดวัคซีน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
641 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
642 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-00321.ซ่อมเปลี่ยน Powersupply 2.ติดตั้งโปรแกรมทั่วไปและกู้ข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
643 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมและศูนย์พัฒนาครอบครัวเทศบาลตำบลคลองพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
644 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
645 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
646 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
647 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการยางมะตอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
648 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อยาและเวชภัณฑ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
649 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
650 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสื่อเรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
651 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำป้ายไวนิลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
652 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
653 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
654 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างสำเนาเอกสาร โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
655 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษาฯ) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
656 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุในการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
657 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
658 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสุโสะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
659 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
660 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
661 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) ยี่ห้อฮีโน่ หมายเลทะเบียน ผธ ๓๙๗๔ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
662 เทศบาลตำบลคลองปราบ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อวัสดุอุปกรร์ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  21  กรกฎาคม 2565
663 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสุนัขแมวที่อาศัยในเขตอบต.ตะบิ้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
664 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนน ซ.มิตรภาพ ๔ หมู่ที่ ๖ เชื่อมเส้นทาง หมู่ที่ ๗ ตำบลมะรุ่ย โดยดำเนินการบุกเบิกถนน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร ลงหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตลอดสายหรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง  21  กรกฎาคม 2565
665 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมิตรภาพ ๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลมะรุ่ย โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ปิดขอบถนน ข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  21  กรกฎาคม 2565
666 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปรีดา หมู่ที่ ๓ ตำบลมะรุ่ย โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ปิดขอบถนน ข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ  21  กรกฎาคม 2565
667 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างโครงการบุกเบิกถนน สายปายอแบรอ - พงบารู หมู่ที่ 6 บ้านต้นทุเรียน ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
668 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี จ้างจัดจ้างเดินสาย Lan โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
669 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการปรับปรุงอาคารประชุมสภา และปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
670 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
671 องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร เช่าเวที เครื่องขยายเสียง และเครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
672 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า) จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
673 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา จ้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 2 บ้านบางทราย กว้าง 25 เมตร ยาว 45 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
674 จ้างโครงการบุกเบิกถนนพร้อมยกระดับและก่อสร้างท่อเหลี่ยม ชนิด ๑ ช่องทาง ๑ จุด สายบ้านนายสนิท - บ้านนายนฤทธิ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
675 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
676 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
677 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
678 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล จ้างเช่าสิ่งของ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
679 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
680 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสเลขที่ 416-56-0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
681 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อขยายเขตระบบประปาถนนสายหัวเขาโต๊ะร่วง ? ทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
682 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5794 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
683 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมเปลี่ยนใบมีดปุ้งกี๋รถตักหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
684 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 532 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
685 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 9379 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
686 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมรถน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 5548 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
687 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
688 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
689 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
690 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลและอุปกรณ์ (Submersible Pump) พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
691 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมโครงการอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ (ซ่อมแซมถนน จำนวน 2 เส้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
692 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สฏ.ถ.๑๓๓-๕๓ สายศพด.บ้านเมรัย-หารไทรรากมาก (หารเมรัย) หมูที่ ๕ บ้านเมรัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
693 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่่างวันที่ ๒๒-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ระยะเวลา ๖ วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
694 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
695 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-4474 พง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
696 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
697 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุโครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
698 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
699 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและพื้นที่สาธารณะในตำบลคลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
700 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
701 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
702 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
703 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมหกรรมงานวันชาวสวนและของดีเมืองขนอม ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
704 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กำมะถัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
705 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการวันสำคัญของสถาบัน ชาติ พระมหากษัตริย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
706 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขวต ๑๒๖ สุราษฎร์ธานี (รหัสครุภัณฑ์ ๐๒๔-๔๘-๐๐๐๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  กรกฎาคม 2565
707 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางล้อรถยนต์ ๔ เส้น ทะเบียน กฉ-๒๔๕๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๕-๐๐๐๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
708 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านใหม่ ซอย 2 ถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กรกฎาคม 2565
709 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนายณัฐพร เครือเอม หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21  กรกฎาคม 2565
710 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะประชุมชุดเล็ก) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
711 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 ? 5 ปี ) จำนวน 84 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
712 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
713 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนารา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชุมพล โดยปรับปรุงซ่อมแซมระบบดูดส่งน้ำ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงสูบน้ำ และงานประกอบอื่น เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding  21  กรกฎาคม 2565
714 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากบ่อ (หมู่ที่ ๕) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่เทศบาลกำหนด พร้อมปักป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย  20  กรกฎาคม 2565
715 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  21  กรกฎาคม 2565
716 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม  21  กรกฎาคม 2565
717 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
718 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องสูบน้ำทรงยืนขนาด ๑๕ แรงม้า ๓ เฟส จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
719 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะประชุมชุดเล็ก) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
720 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะประชุมชุดเล็ก) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
721 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาภูเขา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
722 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาภูเขา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
723 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-3991 พังงา พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
724 องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6627 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
725 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
726 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
727 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ canon จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
728 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๘ ๐๐๖๑ และ ๔๑๖ ๕๘ ๐๐๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
729 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๖๒ ๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
730 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อน้ำมันเบนซินโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
731 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
732 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
733 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-0073 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
734 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมประตูบานเลื่อน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
735 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
736 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขกต ๓๒๔ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
737 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ครุภัณฑ์สำนักงาน  21  กรกฎาคม 2565
738 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
739 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างปรับปรุงและฝังกลบบ่อขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
740 เทศบาลตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
741 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
742 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อยาและเวชภัณฑ์ โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
743 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียงประดับตกแต่ง และพานดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
744 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิลกิจกรรมจิตอาสารพระราชทาน และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
745 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในกิจกรรมตามโครงการหนูน้อยเข้าสู่ ICT ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
746 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในกิจกรรมตามโครงการวันภาษาไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
747 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
748 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
749 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
750 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
751 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
752 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
753 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ทำไวนิลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565  21  กรกฎาคม 2565
754 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
755 เทศบาลตำบลบางปู ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
756 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปลูกป่ารักษาโลก (เพิ่มพื้นที่สีเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
757 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการปลูกป่ารักษาโลก (เพิ่มพื้นที่สีเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
758 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการปลูกป่ารักษาโลก (เพิ่มพื้นที่สีเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
759 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
760 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินก้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
761 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ จ้างสำเนาเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
762 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 ? 5 ปี ) จำนวน 84 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
763 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3 ? 5 ปี ) จำนวน 84 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
764 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
765 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
766 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างจัดจ้างทำตรายาง(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
767 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
768 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างขยายแนวท่อส่งน้ำ เชื่อมต่อระบบประปา หมู่ที่ ๙ เชื่อมต่อกับหมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
769 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบครัชรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๐๙๐๐ ตรัง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
770 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างประกอบอาหารจำนวน ๒ รายการ ตามโครงการอบรมพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
771 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.ตะบิ้ง หมู่ที่ ๓ ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
772 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ลูก เพื่อซื้อทดแทนของเก่าที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
773 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับ ผู้เข้าร่วม โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ในวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ Nemo Dolphins Bay Phuket โลมาโชว์จังหวัดภูเก็ต,Phuket Aquarium สถานแสดงพันธุ์สัตว  19  กรกฎาคม 2565
774 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างรถโดยสารประจำทางประเภทไม่ปรับอากาศ (พัดลม) ขนาด ๔๒ ที่นั่ง พร้อมประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สำหรับรับ-ส่ง โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเด็กปฐมวัย ศพด.มะรุ่ย จำนวน ๑ คัน ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ Nemo Dolphins Bay Phuket โลมาโชว์จังหวัดภู  19  กรกฎาคม 2565
775 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างป้ายไวนิล โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย สังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ขนาด ๑.๒x๒.๔ ม.พร้อมพับขอบเจาะรู จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
776 องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางแบบปรับอากาศ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง (โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
777 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดผ้าม่านหน้าต่างและประตู) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
778 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
779 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
780 องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อตราสัญลักษณ์ไฟเบอร์กลาส ว.ป.ร.(ในหลวง ร.10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
781 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
782 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บน ๒๒๙๖ กระบี่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
783 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
784 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 ชุด โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
785 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 สำหรับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลิพังในโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
786 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อบต.สะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
787 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
788 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมระบบตู้ควบคุมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านน้ำท้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
789 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลสินปุนด้วยยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
790 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายพรประเสริฐ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร และถนนสายหนองบัวรีใหม่ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หมู่ที่ ๑๘ ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
791 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
792 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ๋อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Brother หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0045/1ของ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
793 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
794 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
795 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมายเลขทะเบียน กข 9851 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
796 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
797 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
798 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
799 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
800 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
801 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
802 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๓๙๔ ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
803 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายคอยสัญญา ซอย 2 หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
804 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายควนตก หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
805 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยนายน้อม หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๗๓๐ เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
806 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง เขาช่องจันทร์-หน้าฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรังกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๑๐ เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
807 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวาด(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
808 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี จ้างเหมาประดับไฟรอบที่ทำการ อบต.ดอนตะโก บริเวณรั้วและอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
809 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และของทุกปี จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
810 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
811 องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
812 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
813 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
814 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างจ้างเหมาผูกผ้า ประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ณ บริเวณรั้วอาคารสำนักงานและสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
815 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขนาด ๑.๓๕ x ๒.๖ เมตร พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
816 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
817 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๓๑๑ สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
818 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างต่อเติมหลังคาเชื่อมอาคารเรียนและอาคารห้องครัวและห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
819 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อของสมนาคุณ ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำมุสลิมยุคใหม่ งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
820 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างเช่าเหมายานพาหนะ ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำมุสลิมยุคใหม่ งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
821 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านรองผู้ว่า กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  21  กรกฎาคม 2565
822 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ บ้านควนใหม่ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กรกฎาคม 2565
823 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดนักกีฬาฟุตบอล โครงการส่งทีมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข็งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
824 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงซอยบรรเทา 3/5(ซอยบ้านนายชิต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
825 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงซอยบรรเทา 3/6 (ซอยจ่าวี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
826 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงซอยบรรเทา 3/7(ซอยป้าเยาว์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
827 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
828 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พัฒนาแหล่งเรียนรู้ครัวโรงเรียน) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
829 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย ตามโครงการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
830 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
831 เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ซอยสุขสำราญ ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท  20  กรกฎาคม 2565
832 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งถัง หมู่ที่ 9 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กรกฎาคม 2565
833 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรอุดม (บ้านนายจวง) หมู่ที่ 4 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ (ใช้แรงงานหมู่บ้านสมทบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กรกฎาคม 2565
834 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชพ.ถ.๖๐๐๐๒ จากสายชัยรัตน์พัฒนา หมู่ที่ ๕ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร รายละเอียดตามแบบร  19  กรกฎาคม 2565
835 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานบริหารงานทั่วไป ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว  20  กรกฎาคม 2565
836 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซ่อมแซมไหล่ทางโดยการป้องกันตลิ่งริมถนนคอนกรีตสายชลประทาน - ท่าวัง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง  20  กรกฎาคม 2565
837 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  20  กรกฎาคม 2565
838 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
839 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อผ้าธงประจำหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
840 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างค่าป้ายไวนิล เรื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขนาด 240 X 480 เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
841 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างค่าซ่อมแซมรถกระบะมาสด้า กข 9962 นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
842 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
843 เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
844 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติ ร.10 ขนาด 240 X๔๘๐ ซม.พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
845 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4897 สฎ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
846 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
847 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
848 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาปรับพื้นที่ทำดินอบต.ปากน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านท่ามาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
849 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๘ รายการ ในโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
850 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้างในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยกิจกรรม ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
851 เทศบาลตำบลดอนทราย ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยกิจกรรม ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
852 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 36 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
853 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
854 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
855 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
856 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
857 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
858 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
859 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางกิ้มเสี้ยน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
860 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาเอี่ยน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
861 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อหม้อแบตเตอรี่ ๑๒ V ๙๐ Ah ชนิดเติมน้ำกลั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
862 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานบริหารงานทั่วไป ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
863 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธี 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
864 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
865 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
866 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข-4287 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
867 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างทำตรายาง จำนวน 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
868 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
869 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
870 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 3702 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
871 เทศบาลตำบลคลองพน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
872 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุทางการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
873 เทศบาลตำบลบางสวรรค์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุทางการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
874 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
875 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
876 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุวิยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
877 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อซิลิโคนสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
878 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) งานการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
879 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
880 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการโรงเรียนปลอดโรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
881 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล จำนวน 3 ผืน โครงการแช่งขันกีฬาพรุพี-ควนศรีเกมส์ ประจำปี 2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
882 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบเครื่องเสียง โครงการแข่งชันกีฬาพรุพี-ควนศรีเกมส์ ประจำปี 2565 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
883 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมตู้เมนไฟโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
884 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
885 องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ภาคตะวันออก ระยอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
886 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
887 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
888 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
889 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (ชนิดหัวเข็ม) รหัสพัสดุ 480 58 0017 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
890 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (กองคลัง) รหัสพัสดุ 420 61 0025 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
891 องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
892 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา(ระบบสายไฟฟ้าภายในอาคาร นอกอาคารเรียน ศพด.เขาไว้ข้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
893 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
894 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
895 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อตู้เก็บเอกสาร ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
896 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาในการดำเนินงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน ๑ ราย (นางสาวส่ำเสี้ย ทันยุพัก บ้านเลขที่ ๔๔/๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลมะรุ่ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
897 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไป พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถเกลี่ยดิน ทะบียน ตค ๔๘๖ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
898 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไป พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบดถนน ทะเบียน ถข ๘๖ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
899 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
900 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
901 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
902 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซ่อมเครื่องพิมพ์  20  กรกฎาคม 2565
903 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างจัดจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ อบต.ท่าฉาง ทะเบียน กฉ 5649 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
904 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภูรา ภาคใต้ ตรัง จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศฯ ตามโครงการอยู่ดีมีสุขพัฒนาสุขภาพจิตของชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
905 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 572 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
906 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา เหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณสามแยกบากัน  19  กรกฎาคม 2565
907 องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง ภาคใต้ พังงา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
908 องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ เพื่อซ่อมแซมท่อประปาภายในที่เชื่อมต่อกับท่อประปาระบบประปาสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสะพานร้อยเมตร ม.๑๐ ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล ที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ และใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
909 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
910 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
911 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรักษ์ต้นไม้ รักษ์ป่า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
912 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรักษ์ต้นไม้ รักษ์ป่า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
913 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
914 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อบต.สะพลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
915 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างทำป้ายโครงการ ตามโครงการรักษ์ต้นไม้ รักษ์ป่า ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
916 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
917 องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เลขครุภัณฑ์ 416-64-0016 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
918 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างซ่อมแซมสะพานไม้คลองกุ้ง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
919 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ กทษ-๒๐๕ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
920 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
921 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทุ่งเตาใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
922 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสายฤทธิพร 1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
923 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
924 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
925 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง ทรายหยาบ สำหรับถมกลบที่มีน้ำขังของพื้นผิวสนามกีฬากลางระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
926 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กล ๘๓๐๔ สุราษฎร์ธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
927 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตามโครงการให้ความรู้และฝึกทักษะด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่โรงเรียนและชุมชน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
928 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
929 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
930 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อโครงการจัดซื้อลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านผู้ช่วยตุ๊ก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
931 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหนองเสม็ด หมู่ที่ ๙ -เขตบ้านหนองโต๊ะ หมู่ที่ ๘ โดยการฝังท่อระบาย ศก.๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔.๐๐ ท่อน ,ถมหลุมบ่อลูกรังหรือหินผุพร้อมเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  20  กรกฎาคม 2565
932 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านอบต.หมู่ที ๖ บ้านควนเจริญ ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กรกฎาคม 2565
933 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอบต.พัฒนา หมู่ที่ ๘ บ้านบางหยด ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กรกฎาคม 2565
934 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีธารา หมู่ที่ ๓ บ้านสายกลาง ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กรกฎาคม 2565
935 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงจาง หมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์บาย ตำบลอิปัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กรกฎาคม 2565
936 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหนองควายเน่า - วังม่วง หมู่ที่ 4,13,7,12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กรกฎาคม 2565
937 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
938 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย ภาคใต้ ปัตตานี จ้างทำป้ายโครงการจัดการและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน (กิจกรรมอบรมให้ความรู้และรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการลดและคัดแยกขยะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
939 องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ ภาคใต้ ปัตตานี ซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดผ้าม่านหน้าต่างและประตู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
940 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดแต่งกายนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
941 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ภาคใต้ สตูล จ้างเหมาเรือขนส่งอาหารเสริม (นม) ในพื้นที่หมู่ที่ 1 - 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
942 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ภาคใต้ พังงา ซื้อต้นเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
943 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ศพด.บ้านดอนเคี่ยม (เลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๒) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
944 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดกีฬาวอลเล่ย์บอล จำนวน ๑๒ ชุด,เสื้อทีมสำหรับเจ้าหน้าที่ทีม จำนวน ๓ ตัว ใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล กีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
945 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเหมารถตู้โดยสารตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
946 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดกีฬาและวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬาตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
947 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขาภิบาล ๒๓/๑ (ซอยสุขาภิบาล ๒๑ เชื่อมซอยสุขาภิบาล ๒๓ หลังบ้านตาาเชียร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กรกฎาคม 2565
948 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายนาหนองพันทัน - หน้าชิง หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กรกฎาคม 2565
949 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าซ่อมแซมระกระบะมาสด้า กข 9962 นธ  19  กรกฎาคม 2565
950 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าซ่อมแซมรถกระบะมาสด้า กข 9962 นธ  19  กรกฎาคม 2565
951 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส ค่าซ่อมแซมรถกระบะมาสด้า กข 9962 นธ  19  กรกฎาคม 2565
952 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ ภาคใต้ กระบี่ ต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านเกาะกลาง  19  กรกฎาคม 2565
953 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  19  กรกฎาคม 2565
954 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  19  กรกฎาคม 2565
955 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  19  กรกฎาคม 2565
956 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเสา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  19  กรกฎาคม 2565
957 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
958 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าสำนักงาน พร้อมป้ายชื่อ อบต.ผดุงมาตร ขนาดความยาวรั้ว ๑๔๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด โดยวิธีคัดเลือก  19  กรกฎาคม 2565
959 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาภูเขา (บริเวณถนนสายห้วยสอใต้- ท่าหนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
960 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
961 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
962 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
963 องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ภาคใต้ สตูล จ้างซ่อมแซมระบบคลัชของรถยนต์หมายเลขทะเบียน บจ-๑๒๔๙ สตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
964 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและสาธิตการดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
965 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
966 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
967 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑๒๐x๒๔๐ ซม. จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
968 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
969 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
970 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
971 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
972 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
973 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาทำป้ายไวนิล (กองการศึกษา) ขนาด ๑๐๐x๒๐๐ ซม. จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
974 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 8812 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
975 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ ๒ ชั้น) ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕) จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
976 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6021 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
977 เทศบาลตำบลคึกคัก ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับซ่อมเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4735 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
978 เทศบาลตำบลหารเทา ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมารถโดยสารพัดลม ไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 41 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
979 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายหัวสะพาน-บึงขุด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
980 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ป 0954 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
981 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อเครื่องแต่งกายนักกีฬา และอุปกรณ์การกีฬาสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
982 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (จัดซื้อถังอ๊อกซิเจน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
983 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ป 0954 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
984 เทศบาลตำบลหนองเสม็ด ภาคตะวันออก ตราด จ้างจ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณพื้นที่ หมู่ 1-7 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
985 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุก่อสร้าง ไม้สน ขนาด 44 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
986 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อเชือกใยยักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
987 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
988 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๘๒ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
989 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพอื่นๆ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๐๓ นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
990 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (ห้องประชุมตาบา) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐ ๕๕ ๐๐๒๑, ๔๒๐ ๕๕ ๐๐๒๓,๐๐๒๔,๐๐๒๕,๐๐๒๖,๐๐๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
991 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการโรงเรียนปลอดโรค ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
992 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
993 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างปรับปรุงซ่อมบำรุงอุปกรณ์โรงฆ่าสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
994 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
995 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำหัวยน้ำตก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
996 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
997 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
998 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กน 9971 กระบี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
999 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
1000 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างซ่อมแซมฝ้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไว้ข้าว หลังที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
1001 เทศบาลตำบลศาลาด่าน ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศาลาด่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1002 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1003 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ภาคใต้ พังงา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1004 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
1005 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1006 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโต๊ะหมิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
1007 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๒๗ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1008 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างทำที่กั้นคอมเพลสเซอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มะรุ่ย จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1009 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ภาคใต้ ชุมพร จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
1010 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างรถบรรทุกเคลื่อนย้ายรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๑๕๙๙ ชุมพร จำนวน ๒ ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1011 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประชาร่วมใจพัฒนา ตอนที่ ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1012 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายม่วงเจาะ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  18  กรกฎาคม 2565
1013 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผาแดง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1014 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากนา-ช่องแคบ หมู่ที่ ๖ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1015 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโยลีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
1016 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดกีฬา เสื้อกีฬา และถุงเท้าฟุตบอล เพื่อใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบจ.คัพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1017 จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายณรงค์ ผุดผาด หมู่ที่ ๘ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1018 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬาบ้านท่าเลน ม.3 และสนามกีฬาบ้านท่าทองหลาง ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1019 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ จ้างทำตรายาง จำนวน 17 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
1020 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ สำหรับโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
1021 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 1.20x2.40 เมตร โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป จำนว 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
1022 องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ภาคใต้ สตูล ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
1023 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านสายสะพลีหนองเนียน - สายสวนยาง หมู่ที่ 10 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
1024 องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านสายช่องเขา หมู่ที่ 10 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
1025 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1026 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานแกนนำกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1027 องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ภาคใต้ พังงา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
1028 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดกีฬาวอลเล่ย์บอล จำนวน ๑๒ ชุด,เสื้อทีมสำหรับเจ้าหน้าที่ทีม จำนวน ๓ ตัว ใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันวอลเล่ย์บอล กีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1029 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดกีฬาวอลเล่ย์บอล จำนวน ๑๒ ชุด,เสื้อทีมสำหรับเจ้าหน้าที่ทีม จำนวน ๓ ตัว ใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล กีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1030 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อชุดกีฬาฟุตบอล จำนวน ๒๐ ชุด,ถุงมือผู้รักษาประตู จำนวน ๑ คู่,เสื้อทีมสำหรับเจ้าหน้าที่ทีม จำนวน ๔ ตัว ใช้ในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล กีฬา อบจ.คัพ เยาวชนและประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1031 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังดินแดง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร พื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ หมู่ที่ ๔ เชื่อมหมู่ที่ ๕ ต.รับร่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กรกฎาคม 2565
1032 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนสูง ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นข้างละ - เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร พื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานทางหลวงสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๔๗ หมู่ที่ ๖ ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  19  กรกฎาคม 2565
1033 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1034 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
1035 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย ภาคใต้ พังงา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เลขรหัสพัสดุ 420 - 55 - 0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
1036 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4718 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
1037 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก ภาคกลาง ราชบุรี ซื้อหนังสือเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1038 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำมุสลิมยุคใหม่ และป้ายศูนย์การเรียนรู้ด้านจริยธรรม งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1039 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อหมึกปริ้นเตอร์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  19  กรกฎาคม 2565
1040 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1041 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียน ๔ โรง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1042 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไปและตรวจเช็คช่วงล่าง พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๖๑๗๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1043 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะไหล เลขที่ 21/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1044 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8895 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1045 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแบตเตอรี่ของรถยนต์บรรทุกน้ำพร้อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1046 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 13 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1047 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อหมึกปริ้นเตอร์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1048 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสายใหม่ หมู่ที่ 5,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กรกฎาคม 2565
1049 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยหนองควายเน่า - วังม่วง หมู่ที่ 4,13,7,12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กรกฎาคม 2565
1050 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติม ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กรกฎาคม 2565
1051 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายนารา - บ้านขัน ซอย 2 หมู่ที่ 9 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กรกฎาคม 2565
1052 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหนองคล้า - นาตีน หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กรกฎาคม 2565
1053 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการวางท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านพรุกก ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กรกฎาคม 2565
1054 เทศบาลตำบลบ้านนา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรระบบ VA ดวงโคม LED ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กรกฎาคม 2565
1055 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  18  กรกฎาคม 2565
1056 เทศบาลตำบลท่ายาง ภาคใต้ ชุมพร โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายแดง-ดอนพิกุล หมู่ที่ 10 ตำบลท่ายาง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 184.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร) รายละเอียดตามแบบแปลน  18  กรกฎาคม 2565
1057 องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ภาคกลาง อ่างทอง โครงการก่อสร้างซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อท.ถ.48-036 ริมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 3 ซ้าย บ้านราชสถิตย์ - บ้านโรงม้า หมู่ที่ 1 -5 ตำบลราชสถิตย์ กว้าง 3-4 เมตร ยาว 3,829 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,773 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  18  กรกฎาคม 2565
1058 องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ภาคใต้ ตรัง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำหัวยน้ำตก หมู่ที่ 8  18  กรกฎาคม 2565
1059 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ภาคใต้ กระบี่ โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการบริหารส่วนตำบลเขาทอง ท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน (ท่าเรือใหม่) และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ประมงเดิม) ประจำปีงบประมาณ 2566  18  กรกฎาคม 2565
1060 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางปิดตอนบนรางวี บริเวณภายในถนนสายสะพานปลา ๔ (ด้านหน้าอาคารพาณิชย์ ร้านบี อาร์ ข้าวมันไก่) หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  18  กรกฎาคม 2565
1061 เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ใต้ พัทลุง ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ขนาด 3 x 3 จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1062 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กรกฎาคม 2565
1063 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1064 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ใต้ กระบี่ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1065 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ บจ 4211 นธ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1066 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการจัดทำเว็บไซต์และระบบ E-service ชององค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1067 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการจัดทำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโปรแกรม Web Browser จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1068 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1069 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1070 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1071 เทศบาลตำบลชุมพล ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1072 เทศบาลตำบลท้องเนียน ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างกวาดขนย้ายขยะ และฝังกลบขยะภายในบ่อขยะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1073 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1074 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก (กระเช้า) หมายเลขทะเบียน 80-7235 ชุมพร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1075 เทศบาลตำบลวังไผ่ ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1076 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเหมารถตู้โดยสารตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1077 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1078 เทศบาลตำบลกรูด ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาทำป้ายโครงการ วันสำคัญทางราชการภายใต้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1079 เทศบาลตำบลควนเสาธง ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1080 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๔ สฎ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1081 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างทำป้ายไวนิล โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1082 เทศบาลตำบลน้ำจืด ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมแซมรางน้ำตลาดสดเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1083 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดฝาผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1084 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1085 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ทะเบียน 82-1693 สฎแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1086 ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1087 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 80 - 7020 ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1088 เทศบาลตำบลปากน้ำ ภาคใต้ ระนอง จ้างกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลปากน้ำ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวมเป็นระยะเวลา ๓๑ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1089 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1090 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3080 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1091 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 1642 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1092 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1093 เทศบาลตำบลบางนอน ภาคใต้ ระนอง จ้างซ่อมรถหน้าตัก - หลังขุด หมายเลขทะเบียน ตค 3 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1094 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1095 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1096 เทศบาลตำบลสะพลี ภาคใต้ ชุมพร จ้างติดตั้งป้ายซอยในเขตเทศบาล ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1097 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อหนังสือหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี เพื่อใช้ในโครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้เพื่ิอส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ค่าหนังสือเรียน) ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพ็งประดิษฐาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1098 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพ็งประดิษฐาราม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1099 เทศบาลตำบลเคียนซา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างทำไวนิล เพื่อใช้ในการประดับตกแต่งเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1100 เทศบาลตำบลหงาว ภาคใต้ ระนอง ซื้อเทปผ้าสันปกสีขาว ขนาด 8 ซม. x 50 หลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1101 เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมด้านการจัดการคุณภาพน้ำและศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลเกาะพะงัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1102 สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ ภาคใต้ นราธิวาส จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ ตรงข้ามน้ำชาอูยี ชุมชนตาบาปาเร๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1103 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย(วาตภัย) บ้านนางโสภา สวัสดิ์วงศ์ หมู่ที่ 7 ตำบลพรุพี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1104 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1105 เทศบาลตำบลพรุพี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1106 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขก ๔๗๑๑ สฎ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๒-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กรกฎาคม 2565
1107 สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน (มู่ลี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1108 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1109 เทศบาลตำบลเวียงสระ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2323 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1110 สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1111 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1112 องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ภาคใต้ ปัตตานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ? 4377 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1113 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ภาคใต้ ระนอง จ้างเหมาบรรจุเครื่องดับเพลิง โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพอัคคีภัยแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1114 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1115 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ภาคใต้ กระบี่ จ้างจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1116 องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1117 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง พ่วงข้างรถจักรยานยนต์ (เปิดหน้า-หลัง) แบบมีหลังคา จำนวน ๑ ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1118 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง จ้างเหมาทำการเป่าล้างทำความสะอาดบ่อน้ำบาดาลและขึ้น-ลง เครื่องสูบน้ำเพื่อทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำแบบบาดาลหรือซัมเมิส จำนวน 2 บ่อ และเป่าล้างบ่อบาดาล ขึ้น-ลงเครื่องสูบน้ำพร้อมทดสอบปริมาณน้ำโดยการสูบน้ำทิ้งไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กรกฎาคม 2565
1119 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน ภาคใต้ พัทลุง ซื้อวัสดุ เสาเขตแดนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด หน้า 4x1.00 ม. จำนวน 65 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1120 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียน ๔ โรง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1121 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1122 องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ภาคใต้ ปัตตานี ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสำหรับโรงเรียน ๔ โรง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1123 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส ภาคใต้ ตรัง ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ คือ โคมไฟถนนแบบ LED พร้อมขาและกระปุกฟิวส์ จำนวน ๑๐๐ ชุด เพื่อให้พลังงานแสงสว่างตามจุดต่างๆ ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส หมู่ที่ ๑ - หมูที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1124 องค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย ภาคใต้ พังงา ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ตามโครงการค่าหนังสือเรียน (อายุ 3-4 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะรุ่ย จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1125 องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี ภาคใต้ ตรัง ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กรกฎาคม 2565
1126 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1127 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ภาคใต้ ชุมพร ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1128 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างตรวจเช็คสภาพทั่วไปและตรวจเช็คช่วงล่าง พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กต ๖๑๗๗ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กรกฎาคม 2565
1129 องค์การบริหารส่วนตำบลครน ภาคใต้ ชุมพร จ้างรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ขนย้ายกากยางมะตอย พร้อมเกลี่ยเรียบ จำนวน ๓๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1130 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเลียบทางรถไฟ-วัดดอนมะม่วง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1131 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ ภาคใต้ พังงา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กรกฎาคม 2565
1132 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 3-หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กรกฎาคม 2565
1133 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าของกิจการประปา หมู่ที่ 3,5,6 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กรกฎาคม 2565
1134 จ้างปรับปรุงถนนสายไสคา - ปลายหลีก หมู่ที่ ๙ ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1135 องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง ภาคใต้ ตรัง จ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลลิพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1136 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ภาคใต้ พัทลุง จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ (Overlay) สายสามแยกบ่อไทร มาบไอ้จ้ง (พท.ถ.(๖๕-๐๐๗๐) หมู่ที่ ๔ ตำบลปันแต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1137 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายนา ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กะไหล เลขที่ 21/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กรกฎาคม 2565
1138 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางกองคลัง กข 3898 พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1139 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายอ่าวลำแพน - ห้วยคอกหมู หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1140 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายสวนปาล์มเชียงแสน - บ้านนายชม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1141 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองทัมมัง - อ่าวลำแพน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1142 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1143 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างติดตั้งรั้วตาข่ายเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1144 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างติดตั้งรั้วตาข่ายเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1145 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างต่อเติมหลังคาทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1146 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างต่อเติมหลังคาทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำโกบ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1147 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างต่อเติมหลังคาทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1148 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ภาคใต้ กระบี่ จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทุ่งคอก-ปลายคลอง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1149 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ ภาคตะวันตก ประจวบคีรีขันธ์ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลข 416 55 0019 และหมายเลข 416 56 0034 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1150 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 8895 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1151 องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1152 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Switching Hub ๒๔ ports (ตัวกระจายระบบ LAN ๒๔ ช่อง) ในตู้ควบคุมหลัก (แทนอุปกรณ์เก่าที่ชำรุด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1153 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ศพด.บ้านดอนเคี่ยม (เลขครุภัณฑ์ ๔๘๒-๖๑-๐๐๐๑๒) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1154 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเครื่องบันทึกภาพ cctv ของ ศพด.บ้านพันวาล ๔ (เลขครุภัณฑ์ ๔๘๗-๕๘-๐๐๐๓) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1155 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อแบตเตอรี่ รถกู้ชีพ ทะเบียน กฉ ๒๔๔๙ ชุมพร (เลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๙-๐๐๐๑) จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1156 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกพิมพ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ ศพด.บ้านขวัญพัฒน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กรกฎาคม 2565
1157 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านท่ากลิ้ง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1158 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านม่วงเปรี้ยว หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าเคย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1159 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ จำนวน ๖ เครื่อง เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1160 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร จำนวน ๗ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1161 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ภาคใต้ ตรัง จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ จำนวน ๖ เครื่อง เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลไม้ฝาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1162 องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1163 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1164 องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๒๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1165 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 13 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1166 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 13 รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1167 องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ภาคกลาง อ่างทอง ซื้อวัสดุมาตรวัดน้ำ ขนาด 4 หุน องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1168 เทศบาลตำบลท่ามะพลา ภาคใต้ ชุมพร จ้างซ่อมเปลี่ยนประตูอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1169 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงรางน้ำฝน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1170 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง ภาคใต้ ชุมพร จ้างโครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงรางน้ำฝน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวมาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1171 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1172 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ภาคใต้ ตรัง ซื้อหมึกปริ้นเตอร์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18  กรกฎาคม 2565
1173 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อขอนุมัติการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1174 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1175 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลสุนัขและแมว โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1176 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานบันทึกข้อมูล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1177 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงานบันทึกข้อมูล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1178 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ ภาคใต้ กระบี่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านคลองโตบ (บ้านนายยาเส็น) ตำบลเกาะลันตาใหญ่  12  กรกฎาคม 2565
1179 องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ ภาคใต้ ชุมพร ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Switching Hub ๒๔ ports (ตัวกระจายระบบ LAN ๒๔ ช่อง) ในตู้ควบคุมหลัก (แทนอุปกรณ์เก่าที่ชำรุด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1180 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างกำจัดวัชพืชเพื่อเปิดร่องระบายน้ำ ทางระบายน้ำสาธารณะริมถนนสายกลาง-คลองตลิ่ง หมู่ที่ 13 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1181 เทศบาลตำบลบ้านส้อง ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาชุมชนบ้านด่านตง ซ.อินทนิล หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  กรกฎาคม 2565
1182 องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน ภาคใต้ พัทลุง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแหลมแชงคลองวัด หมู่ที่ 8 บ้านไสนายขัน ตำบลควนขนุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  กรกฎาคม 2565
1183 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย สฎ.ถ.๑๓๓-๐๑ สายคลองน้ำเย็น-คลองหินดาน หมู่ที่ ๙  12  กรกฎาคม 2565
1184 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2565
1185 องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร ภาคใต้ นราธิวาส จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์บรรทุกแบบเทท้าย(รถกระเช้า) ทะเบียน ๘๐-๕๘๗๗ นธ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๖-๐๐๑ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2565
1186 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ภาคใต้ ตรัง จ้าง่เช่าเต้นท์ ขนาด ๖X๑๒ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  กรกฎาคม 2565
1187 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อชุดโมเดลมะเร็งปากมดลูกตามโครงการค้นหามะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1188 องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ภาคใต้ นราธิวาส ซื้อขอนุมัติการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  กรกฎาคม 2565
1189 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1190 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1191 องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ภาคใต้ ยะลา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1192 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว ภาคใต้ พังงา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(พัฒนาแหล่งเรียนรู้ครัวโรงเรียน) จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1193 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้ออาหารกลางวัน (อาหารสด) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1194 เทศบาลตำบลเกาะยาว ภาคใต้ กระบี่ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1195 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๐๒๔ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6  กรกฎาคม 2565
1196 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11  กรกฎาคม 2565
1197 เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ภาคใต้ นครศรีธรรมราช จ้างเหมาอัดถังดับเพลิง (ชนิดผงเคมีแห้ง) โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1198 เทศบาลตำบลทรายขาว ภาคใต้ กระบี่ โครงการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลทรายขาว ประจำปีงบประมาณ 2565  12  กรกฎาคม 2565
1199 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมาลาตี หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  12  กรกฎาคม 2565
1200 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 5037 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1201 เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ภาคใต้ กระบี่ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (สำนักปลัด) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1202 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่คนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5  กรกฎาคม 2565
1203 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี จ้างออกแบบจ้างสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และรับรองแบบแปลน เทศบาลตำบลควนศรี จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12  กรกฎาคม 2565
1204 เทศบาลตำบลควนศรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง