ข่าวสารในเครือข่าย อปท.ทั้งประเทศ ประจำปี 2565
ประกาศงานซื้อหรือจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศเผยแพร่ราคากลางตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กลับหน้าหลัก
ลำดับ หน่วยงาน ภาค จังหวัด หัวข้อ วันที่
 
จัดทำโดย : บริษัท เอสทีเอส ซีสเท็ม แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด โทรศัพท์ : 077 - 600588 มือถือ : 086-470-4720 / Facebook : STSBBS / LINE ID : STSBBS / E-mail : sts-job@hotmail.com  administrator