ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84210
โทรศัพท์ : 077-327568
โทรสาร : 077-327568

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน) จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 กรกฎาคม2564
2 จ้างโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงรถกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน2564
3 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่กักกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน2564
4 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน2564
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน2564
6 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่กักกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน2564
7 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่กักกันโรคโควิด-19 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 กันยายน2564
8 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา  10 สิงหาคม2564
9 โครงการงานต่อเติมห้องเก็บวัสดุประปา ระบบประปา อบต.ไทรโสภา หมู่ที่ 4  21 กันยายน2564
10 โครงการงานปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1) สระน้ำบ้านคลองกลาง  21 กันยายน2564
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ทั้งหมดคลิก