ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Call Center : 0-2270-6400
องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี


ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจาก e-GP

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1/2565 ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำภี จำนวน 19 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม2565
2 จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำภี ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 47 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 พฤษภาคม2565
3 จ้างขุดลอกฝายคลองช้างนอน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 เมษายน2565
4 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายปลายคลอง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  9  มิถุนายน 2565
5 จ้างเหมาซ่อมแซมถนนบริเวณคอสะพานสายบางปลิง - ทางหลวง ๔๒๔๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8  มิถุนายน 2565
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  8 กุมภาพันธ์2565
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน 2565
8 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาน) จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28  มิถุนายน 2565
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23  มิถุนายน 2565
10 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  22  มิถุนายน 2565
เรียกดูประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลลำภี ทั้งหมดคลิก