การดึงข่าวขึ้นหน้าเว็บ กลับ

รูปแบบการแทรก iframe

<iframe frameborder="0" height="550" scrolling="auto" src="https://egp.in.th/feed/รหัสหน่วยงาน" width="99%"></iframe>

ตัวอย่างการแทรก iframe

<iframe frameborder="0" height="550" scrolling="auto" src="https://egp.in.th/feed/1444102100" width="99%"></iframe>

ตัวอย่างผลที่ได้